Produktion och legotillverkning

Plåtbearbetning, trådbearbetning och rörbearbetning

Hos oss på ENAB råder ofta ett högt tempo med många bollar i luften. Moment som svetsning, borrning, kantvikning, pressning, rörkrökning och mycket annat ombesörjer vi när det gäller tråd och plåt. Vi står för hela processen och ombesörjer även bearbetning som lackning, förkromning och förzinkning. 

  • punktsvetsning, MIG och TIG
  • kantvikning
  • pressning med excenterpress
  • plåtbearbetning
  • borrning
  • rörkrökning, rörbearbetning, rörkapning
  • lackering, förkromning,  förzinkning
  • packning
  • lagerhållning

Legotillverkning

När det är brått och närliggande företag inte hinner med, hjälper vi till med legotillverkning. Här råder äkta Gnosjöanda!

Lagerhållning

Efter beställning och produktion av en produkt kan vi lagerhålla varan och leverera ut efter behov. Vi hyr också ut lagerutrymme för produkter som skall skickas tillsammans med våra leveranser.
Praktiskt för kunden och fungerar bra för oss!

Kontakta oss!